Mẹ

Image result for mother and child painting
Mother and Child by Shijun Munns

Là bà tiên hiền dịu
Quà tặng của đất trời
Yêu thương không ngơi nghỉ
Theo con suốt cuộc đời

Trần Thị Nguyệt Mai
Mùa Vu Lan 2017

Advertisements