thời vũ / đâu cũng


BÃI QUẠNH
Oil on canvas – đinhtrườngchinh


thời vũ

cỏ nhọn đau tóe chân
vườn gai nếm dung tục
đời rạch ngọt vành khuyên
lưng trần cào sướt mảng
kỷ niệm bờ vú non
núi cong đồi tự lập


đâu cũng

ở đâu rồi cũng thế
nụ cười đanh mặt trưa
trì chiết mùi đất bỏng
râm ran khung kỷ hà
cỏn con về bến đậu
sông rồi cũng neo xa
ôi. hằng hà biển cát
mời mọc khúc dương tà

hoàng xuân sơn

thơ 95

Advertisement