khoảnh khắc

Tĩnh vật hoa phù dung
sơn dầu trên canvas 20 x 22 in
đinhcường


vùi đầu nghe trống vắng
thiêm thiếp cung đàn

thành quả của gió bụi
là những gót chân trầm lắng
trên khắp ngả đường kiên tạo
ngày ra đi với tâm hằng
mùa xanh đem cho hồng chút nắng
đẹp vàng tươi xuân núi đồi
những con sông truyền kỳ
nét vẽ
dịu mềm như tranh
như thơ huy hoàng dã sử
hãy tháp bút vào tên
chúng ta có những chuyến đi về nguyên tác
lấp lánh mầu uyên sơ

quần thảo với buổi chiều hưng phế
ngồi giữa oanh sầu
huy lê chùm bóng mốc
chút ngùi thương thời lưu lãng
tiếng chim
tiếng chim nghìn năm vọng dội
hiến tạng dương phàm
làm sao nghe được lời đau đá tảng
những ngôi nhà kênh kiệu
mọc kín xa hoa
người người thổi kèn tu oa thúc đuổi
cho đến lúc dương cầm
đuối quỵ giữa lòng đêm vô lự

mai. một ngày nào
gió bụi riêng trao tình hoan ải

hoàng xuân sơn
11 tháng 8/2017

Advertisements