giọt mưa. trong nỗi nhớ mù

Image result for raining painting
Nguồn: Internet

đất bụi dường như có sóng
những họng nước lải nhải mùi đêm kinh thiên
rúng mùa nguyệt động
ẩm ướt hồn
bài thơ lết đi từ ấu trứng
lầm thầm văn vật

về vườn đốn mắt sâu
mưa xanh thếp buồn
nắng nôi nghe thừa tự bồi lên cung giũ
thâm sâu ngùi chia bấy tình
mộ bia sao chép
tên vườn
niềm tri ân lục diệp
phương am về cẩm phượng
gió lìa khúc thơ

cây rừng băn khoăn. chặng
trảng tóc lạnh qua
lùng chừng mưa
xuống
ướt vạt hân thơ
lem huyền hạ tờ trăng xanh bóng
màu tranh
màu của thị thành
phố chợ mưa bay đành lòng nguôi đành lòng
ngồi im thuở ghế
vai trần quán niệm
dừng như đã
khúc nôi tạ từ

hoàng xuân sơn
30.7.2017

Advertisements