nguy nga thủy táng

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

 

run tay run. em
miền khép nhặt
phóng lùi tôi
hồi thủ nguyên sơ
mùa trăng mồi chài
rình rang động nguyệt
lục diệp ngấn trắng
cổ tà đại dương
con sò ngậm sóng
nguyên hồn vực dậy
yên ba nằm đâu
chiến thuyền lật úp
phiên hóng chờ
thủy mạng ê a
muối sắc mắt suối
không phải cá ươn
tự người phỉ chí
vòng một ôm quanh
trái đất mìn
cùng bay nhé
lâm bồn vân xưa

hoàng xuân sơn
1989

Advertisements