VỊN VÀO LỤC BÁT – Tập Thơ của Trần Hoài Thư

Nguyệt Mai vừa nhận được:

VỊN VÀO LỤC BÁT

Thơ Trần Hoài Thư

NXB Thư Ấn Quán – Tháng 7.2017

Ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo mùa hè 2017
136 trang với 35 bài lục bát do chính tác giả trình bày và in ấn,
in trên giấy láng, hard cover, với phụ bản màu tuyệt đẹp
tranh Đinh Cường, Đinh Trường Giang, Đinh Trường Chinh và Trần Quí Thoại.

Phần phụ trang gồm các bài viết về thơ Trần Hoài Thư
(của Phạm Văn Nhàn và Tô Thẩm Huy)
và về thời vừa sống vừa viết khi ông làm lính thám kích ở Bình Định
(của Nguyễn Đình Trà và Nguyễn Văn Dưỡng)

Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu và người yêu thơ.
Liên lạc với tác giả:
tranhoaithu16@gmail.com

Chân thành cám ơn nhà thơ Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Advertisements