khoảng cách l a n

Related image
Nguồn: Internet

đọc trần vấn lệ, một lúc nào

khi cần nắm tay đừng nắm chân
đừng hôn lên môi hãy hôn má
mưa trên đồi nắng ở ngoài sân
áo cánh ngờ lay hương rất nhẹ

thoang thoảng gần ngồi đêm lan trảo
dưới vòm khuya sáng lạnh sương trăng
ngậm một ngón tay vào trong tóc
nghe mỏng mảnh tơ níu nguyệt cầm

bình minh rồi sẽ mang đi hết
[hình như là câu thơ của người]
không em không ta không còn ai
chỉ còn một cánh lan run rẩy
lá ở ngoài sân rụng một vài

hoàng xuân sơn

Advertisements