Trăng Khuyết Trăng Tròn Vì Em

Nguồn: Internet

Xa nhau…
Gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm
Mưa chiều đổ nhanh!

Thơ đó
của Trần Huyền Trân
Thơ tôi mà vậy
Em gần đã xa…

Chín năm rồi
Cõi người ta
Cái xương đã nát
Cái da đã mòn!

Em ơi
Mãi mãi nỗi buồn
Vẫn như trăng khuyết
Trăng tròn… vì em!

Tại sao
Chỉ một trái tim
Trầu têm cau tỉa
Buồn tênh, Ngoại à…

Vườn cau Nam Phổ
Mù sa
Ai về Đại Lược,
Ai qua Nguyệt Biều?

Nếu đừng chín nhớ
Mười yêu
Thì đâu có những
Buổi chiều, hoàng hôn!

Muôn đời
Một dải sông Hương
Mười hai nhịp
Một cầu Trường Tiền thôi!

Gọi hoài
Khanh! Ái Khanh ơi
Anh là Vua nhỉ
Em, người trăm năm!

Trần Vấn Lệ

Advertisements