Soi Gương

Áo đỏ tranh Mùi Quý Bồng July 2016

Áo đỏ
tranh Mùi Quý Bồng
July 2016

Soi gương ta thấy nụ cười
Trên môi vội tắt, tim người lạnh khô
Thấy tin sao lại cứ ngờ
Thấy suôn sẻ bến hóa bờ chông gai

Ta còn gì trên hai vai?
Còn đôi cánh gãy vỗ đời dở dang
Còn hoa chưa nụ đã tàn
Còn cây xanh vỏ ruột vàng héo hon

Ta còn gì để sắt son?
Còn trăng dĩ vãng soi non hẹn thề
Còn cơn gió thoảng đam mê
Còn trăm lối nhớ đi về một ta

Soi gương ta thấy rõ là
Gương soi không tỏ ta và ai xưa
Thanh tân bụi trắng phủ mờ
Giá băng ôm kín, hoa thơ rụng dần

Xuân đời đã ngả vào đông
Chèo buông tay, để mặc dòng sông trôi
Nửa cam phận số nợ người
Nửa căm muốn động một lời phong ba

Trang Châu

Advertisements