thơ hoàng xuân sơn

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

tế độ

cứ kíu lấy mình. đàn ông
nghìn năm khoa tán. mặn. nồng
thất thân
bây giờ xương. cách. đột rần
đau xiêu, vẹo. tới
bàn cân lệch ngàm
cố như mình còn xuân. ham
vui với bồ tượng
ngoài am. miếu, còn
thì-mình-là-cái-cỏn-con
rú rì hít thở
với bòn rút
thân

hoàng xuân sơn
21 mai 2017

*

nướng. cùng trây

xuống. nằm nữa, ngủ. nửa
đi
cái thân. vóc,tạnh
thần kỳ vụt bay
ôiôi khoảng cách khô,gầy
níu lại. cứng. níu cuồng say
nhiệt tình
để-mỗi-phút-giây-có-mình
thực. khe khé
mộng tôn vinh. lửa
bào

hoàng xuân sơn
18 mai 2017

Advertisements