với trăng


Moon by Justyna Kopania

                                                                                                       cùng hồ đình nghiêm, hành trang

gọi một vầng trăng cổ sơ
lắng nghe thiên thủ đôi tờ nguyệt thơm
biết vì đâu mây vang lừng
tà huy rúng động mầu ngưng pháp thiều
ngồi lặng với chùm phong rêu
dát vào thính thị mùa khêu gợi cùng
diễn trần vun vút không trung
chờ phiên lãng thụy gối đồng xuân tươi
tờ mộng nguyên thẩm thấu cười
lóng xương trừ bị còn hơi thở nồng
búng rạng ngời chữ không không
khoanh tay ghì ấm chút lòng khoa nghi

hoàng xuân sơn
16 juillet 2017

Advertisements