Tranh Trương Thị Thịnh – Chân dung Trương Hồng Sơn


CHÂN DUNG TRƯƠNG HỒNG SƠN
sơn dầu trên bố, 18″ x 24″
Trương Thị Thịnh thực hiện 1986


CHÂN DUNG TRƯƠNG HỒNG SƠN
sơn dầu trên bố, 24″ x 30″
Trương Thị Thịnh thực hiện 1995

—-

Ghi chú: Trương Hồng Sơn là tên thật của họa sĩ Trương Vũ

Advertisements