đa li

Image result for beautiful still life paintings
Primroses and Blackthorn by Anne Cotterill

 

chìm sâu cơn ngủ
hệ lụy rong bèo
ngoài đồng chó táp
trên không lộn lèo

u mê u mê
ám chướng ám chướng
lạnh hai bàn tay
trầm hương lú lẫn

cuộc đi tù hãm
đằng đằng thụy hôn
bờ tóc lịch lãm
nóng cháy lâm bồn

con đường lóa chóa
hơi rượu mù mù
ngọn cây nào đứng
giữa đời vô cư

còn ở thì ở
vòng khuyên trốn về
bay lên thời vụ
chút tình mê mê

hoàng xuân sơn
7 mai 2017

Advertisements