Tranh Trương Vũ – Chân dung nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp


CHÂN DUNG NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP
sơn dầu trên bố, 18″ x 24″, Trương Vũ thực hiện ngày 3.7.2017

Advertisements