Đường Sách Sài Gòn

Related image
Đường Sách – Nguồn: Internet

 

Em đi đâu vậy em? – Dạ, em ra đường sách! Cô bé cười bằng mắt, đưa tay chỉ xa xa…

Cô em như cành hoa / bước đi trên lề phố. Em làm tôi bỡ ngỡ: Đường Thi Sách chớ gì?

Trước mặt tôi, em đi. Sau chân em, tôi bước. Tôi nhủ lòng mình được / thấy một con đường vui…

Tôi nhủ tôi, thế rồi / mình thấy con-đường-sách. Sách chao ôi là sách / trưng bày như… chợ giời!

Tôi thốt giống như người… sinh ra từ Hà Nội. Kìa dòng người như suối / quanh co dưới hàng cây…

Nguyễn Văn Bình, ô hay! Không phải đường Thi Sách. Đường… con đường bán sách. Đường… con đường mới toanh!

Chuông nhà thờ vang vang. Giáo đường ở gần đó. Bưu điện ngay đầu phố, ai gửi thư thì vào…

Con đường sách ồn ào / tiếng chào, lời cảm tạ. Sách xếp chồng như lá / lá phẳng phiu, gọn gàng…

Có người rất vội vàng, mua sách rồi đi khuất. Có nhiều em cười ngất / xem tranh trong sách, vui!

Cô em đâu mất rồi? Người càng đông, từng lúc. Hôm nay là Chúa Nhật, lễ nhà thờ vừa tan…

Tôi nhìn sách xếp hàng. Tôi mua sách một cuốn. Tôi nhập làn sóng lượn… tìm cô em cười duyên…

Trần Vấn Lệ

Advertisements