phất phơ chòm xóm

Girl walking on the beach with the dog Painting by Inna Montano ...
Art by Inna Montano


hưu trí

sáng nhàn tản dắt chó đi dạo
đêm mớ nằm ngựa nhảy non cao
giữa hoang thai nhịp đời vi vút
tìm cột mốc cắm một cây sào


che

khẩu trang làm gì
khi bụi từ cổ họng
chui ra


đất nước

chúng ta canh giữ
và bị hãm vây


con người

rụt đầu rụt cổ
cái chày vồ
leo thang


tĩnh vật

những lời trách cứ va chạm cõi vô hình
hãy sống yên
chiếc bình hạnh phúc


vẫn

[tôi]
ốm hơn em
mập hơn anh
là tôi ở giũa biên thành
nhân gian
mở cửa. người đi ngàn ngàn
là tôi ở lại
cùng hang động này
là râu lấn tóc mỗi ngày
là chiều xóa hết bàn tay mỏi chờ
vẫy người trong một cơn mơ

hoàng xuân sơn
30/7/2013

Advertisement