Nước Lên

images

1.
Nước lên, trời thổ mật vàng
Nửa lan mây núi
nửa tràn bãi sông
Nước lên rực một trời hồng
Trường giang lai láng một giòng hoàng kim

2.
Nước lên, quân lội qua sông
Đầu thì đội súng, mình trần, tay bơi
Khúc sông vang động nói cười
Hồn thanh niên bỗng một thời tuổi thơ
Nước lên, bờ tả đã mờ
Chỉ còn bờ hữu nắng vàng níu chân
Nước lên trời sắp tối dần
Quân qua đã hết
Sao ta còn
không bơi?

3.
Nước lên, đêm sắp buông màn
Qua sông, những bóng âm thầm qua sông
Không đò dọc, không đò ngang
Chỉ có chăng những hình nhân lờ mờ
Với đầu đội chiếc ba-lô
Với poncho làm chiếc bè chiếc phao
Súng nòng chĩa mỏ lên cao
Thương cho ông thượng sĩ Nùng thoát y

4.
Nước lên, ngày đã tàn rồi
Mặt trời đã ngủ sau đồi Kỳ Sơn
Chỉ có ta là dẫn con
Qua sông tìm mấy mả mồ viếng thăm

5.
Chiều chiều thiếu úy qua sông
Hầu Kinh Kha qua đất Tần giết ma
Bây giờ chẳng có dân đưa
Ba nghìn tân khách chỉ là sậy lau
Ngày xưa cả xứ đàng sau
Bây giờ tháp cổ cúi đầu đìu hiu

6.
Con sông vòng dưới chân đồi
Tháng năm nước cạn, tháng mười nước dâng
Nhà em ở cuối đường làng
Tôi lội sông, không đò thuyền mà vui
Khói nhà em thả lên trời
Tôi cũng thả sợi tình này cho em
Cho em đôi mắt mơ huyền
Tôi xin phà khói thành hình trái tim

Hỡi người đồng đội truyền tin
Chờ tôi một lát, tôi còn đang mơ…

Trần Hoài Thư
(Lục bát thời chiến tranh)

Advertisements