Thì Thào

Related image
Nguồn: Internet

Vâng mưa, thì đã mưa rồi. Sài Gòn tháng Sáu, mưa, trời âm u. Nếu mà tháng Sáu mùa Thu, ôi thương biết mấy lá cờ trong mưa… Lá cờ của những bài thơ buồn chan buồn chứa, buồn như… lá cờ!

Tôi đâu? Không bến không bờ!
Em đâu? Mình chẳng bao giờ thấy nhau!
Trời mưa chậm rồi mưa mau
Trời mưa to, nhỏ, thì thào, thưa em!

Dù em không ngước mặt lên, dù tôi cúi mặt… Cái riêng: mặt người. Nói mặt, nói cái mặt thôi, còn lòng còn dạ còn đời… thì sao? Thì không có chữ nghĩa nào không nghe đứt ruột, không trào đại dương!

Hỡi mưa! Mưa chắc là buồn. Tôi thèm nhìn cảnh Sài Gòn mắc mưa… Người ta mong có con đò để quá giang nối hai bờ phố chơi… Những chiếc xe hơi đang trôi, những chiếc xe máy…và người nhấp nhô! Vẫn còn là đứa trẻ thơ, thật tôi nhớ Má chợ trưa chưa về… Thật tôi cũng nhớ Cha ghê, chắc Ba đang ước có bè thả sông…

Trời ơi ước cũng là mong và nhớ cũng là nhớ nhung nghe nàng! Mười bảy tuổi, em vội vàng, trăm năm tôi đứng ngỡ ngàng mưa mưa…

Trần Vấn Lệ

Advertisements