Khi qua những ngọn đèo

convoy

1.
Dưới kia sóng biển vỗ bờ
Buồn leo lên cả chân Hòn Vọng Phu
Trên kia là khói lửa mù
Buồn che lên cả núi đồi Cù Mông

2.
Bên là biển bên là rừng
Quân xa len giữa khúc đèo vắng tanh
Đeo thành cửa, súng hờm tay
Ngỡ ta như thể cao bồi John Wayne

3.
Ở đây đèo ải chắn đường
Mây và sương cứ mịt mùng đùn nhau
Mây thì trắng, sương thì mù
Mây sương lớp lớp ùn ùn dàn quân
Khi chạm người mây tán phân
Chỉ còn sương thì phủ thân thể người
Mây sương thay mặt Ông Trời
Che thêm nòng súng trên đèo tử sinh

4.
Mù sương trắng toát một vùng
Lên đây đèo ải sao lòng từ bi
Pha đèn xe chậm quân di
Súng trong tay, hai bên đường, mà đi
Lòng dưng bối rối lạ kỳ
Từ bi không thấy
chỉ thấy đầy
quỉ ma

5.
Hết Mang Giang rồi An Khê
Hết Chu Pao rồi Dakto chập chùng
Tổ cha cái bọn trong rừng
Cứ bắt ông phải són quần teo chim

Trần Hoài Thư

Advertisements