Nguyễn Quang Chơn: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại*


Nguyễn Quang Chơn – Chân dung tự vẽ
khi trái tim đập trở lại và về với trần gian

* tựa đề một bài hát của ca nhạc sĩ Đức Huy.

nhìn xuống cuộc đời. nguyễn quang chơn.
duyên vẽ ( jan. 2017)

 

tin anh Chơn gửi ra, xao động bạn bè…
ai cũng lặng thinh, cầu nguyện cho anh sớm bình phục.
những lần anh đi thăm bạn bệnh đều chia sẻ tin tức cho bạn bè. kỳ này, tường thuật tin tức của chính mình, sau khi trở về từ cõi khác…
mới đây kể chuyện hoa ưu đàm, ngàn năm mới nở một lần, bỗng nở tung trên kính xe Chơn. khi đi thăm anh PNL lần cuối, cảm động…
dám chắc trong tay anh Chơn, còn đóa ưu đàm…

duyên

Advertisements