Tình Thơ

Image result for tranh sơn dầu thiếu nữ
Thiếu nữ
Tranh sơn dầu 80cmx60cm by Nguyễn Sơn.

Biết người mới biết qua thơ
Bước qua bến vắng thấy bờ tịch liêu
Thấy em một bóng đường chiều
Sân ga không có người yêu đứng chờ
Thấy đời khoảng trống tiêu sơ
Thấy em chiếc lá bơ vơ giữa giòng
Cung buồn tơ cũng buồn giăng
Lao đao duyên phận, thăng trầm kiếp hoa
Nòi tình một lứa trong ta
Người chưa tương kiến hóa ra tương phùng
Gánh sầu một ghé vai chung
Chia nhau trống vắng, vui cùng đơn côi
Lấy hoen lệ điểm nụ cười
Lấy tai ương kết hoa đời tin yêu
Chút bình minh, chút nắng chiều
Chút hương tìm lại ít nhiều trao nhau

Trang Châu

Advertisements