Giới Thiệu Thư Quán Bản Thảo số 75

Nguyệt Mai vừa nhận được:

THƯ QUÁN BẢN THẢO 75 – tháng 6-2017
Chủ đề:
NHỮNG SỐ BÁO VĂN HỌC CUỐI CÙNG CỦA MIỀN NAM

NỘI DUNG:
Ngoài phần chủ đề giới thiệu số báo cuối cùng
của các tạp chí Bách Khoa, Văn, Thời Tập
còn có các phần sau:

SỐNG VÀ VIẾT
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh • Nguyễn Âu Hồng • Trần Hoài Thư •
Lãm Thúy • Phạm Cao Hoàng • Cái Trọng Ty • Bùi Huy • Tô Thẩm Huy • Phạm Văn Nhàn

TRANG THÂN HỮU:
Trang Luân • Trang Châu • Liên Trì
Hoàng Xuân Sơn • Phạm Văn Nhàn

LIÊN LẠC TÒA SOẠN:
tranhoaithu16@gmail.com

Chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Advertisements