Tự dặn mình của một người rất Huế

Image result for image người huế

 

Khi yêu cứ cháy ngời ngời
Đừng qua quít nhớ, đừng rời rạc thương…
Cứ đi thẳng một con đường
Đừng xiên xẹo ngó, đừng tương tư nhầm

Mỹ nhân hề! Đuổi sau lưng
Cũng không ngoái lại khi gừng, muối… em!
Con sông khắc một lời nguyền
Bởi anh rất Huế miếu đền còn linh…

Khi yêu đốt hết tim mình
Một mai cát bụi làm thinh… vẫn tình!

Trần Dzạ Lữ

Nguồn: http://luanhoan.net/

trần dzạ lữ

Advertisements