khi vò 9 khúc . . .*

Minh họa
đinhtrườngchinh

chiều lững thững
búng cây
du
đi quên đội mũ
rớt
u đầu trần
cái gì. cái gì rớt
như
bồ quân rụng phải
thần phù máu xương
lỡ vàng da tự mù đường
chui vô túy động
sình. trương
lũng đồi
sông còn đứng
vã mồ hôi
giụi hai con mắt
ngó
lồi
cửu cung

hoàng xuân sơn
27/7/2013

*Kiều

Advertisements