Đêm Qua Trăng Lặn Sao Mờ

Image result for night rain painting
Rainy Night
Acrylic on canvas
by Millie Gift Smith

Đêm qua trăng lặn sao mờ. Lúc đó là ba giờ sáng. Thượng tuần trăng lên chạng vạng rồi chìm trước lúc bình minh…

Trăng lặn, cây cỏ giật mình nghĩ rằng mình đã thức muộn, thức thêm chỉ là thức gượng, thôi thì ngủ đợi tương lai…

Tương lai… ngày tháng kéo dài, bốn mươi ba năm rồi đó! Bàn thờ vẫn hình ảnh Chúa, vẫn hình của Phật uy nghi…

Biển sông xóa hết ước thề. Núi non chìm theo trăng khuyết. Tấm lòng đem phơi nhật nguyệt thấy màu cỏ úa vàng Thu!

Mãn Giác, một bậc Thiền Sư nhắc chuyện hoa tàn Xuân tận. Ông nói như là ông nhắn: “Đêm qua mai nở một cành!”

Đêm nay, nhìn khắp chung quanh, thấy gì? Sao mờ! Trăng lặn! Hàn Mạc Tử nói nằm gắng cũng không thành mộng. Buồn ơi!

Ba giờ rồi bốn giờ trôi, thời gian không hề trở ngược, nghĩ mà thương cho Đất Nước tàn rồi thì tạ từ nay?

*
Chớp biển mưa nguồn lắt lay, hỡi ai, ai người quân tử vén giùm mây mờ viễn xứ đòi giang sơn lại cho trăng…

Trần Tế Xương đã than van: “Trời không chớp bể mưa nguồn, đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn”. Buồn nghĩa là không vui được! Bạn ơi đừng cúi mà ngước, nhìn coi: Trăng Lặn Sao Mờ…

Trần Vấn Lệ

Advertisements