Dặn con khi trở về

Bác sĩ, Nhà thơ Trang Châu

Nay con ăn học đã nên người
Bạn, đủ sắc màu, chẳng kém ai
Đẹp mặt mẹ cha, thơm nòi giống
Phận lưu đày nay kịp sánh vai

Lớn lên con biết cha ông ta
Vốn dòng võ kiệt, vốn danh gia
Hiếu trung là hai chữ rường cột
Trung với non sông, hiếu với nhà

Nghe con ngỏ ý về quê cũ
Sau tang thương tìm được thanh bình
Tạo phồn vinh góp bàn tay dựng
Cho người dân áo ấm cơm lành

Con nói chiến tranh là quá khứ
Hận thù nào cũng lắng phai đi
Hết chiến thắng không còn chiến bại
Phải hòa đồng mới hết phân ly

Con nói sẽ mang luồng gió mới
Làm mát tươi màu lá quê hương
Cho mạ trổ xanh rờn ruộng lúa
Và người người gặt hái yêu thương

Cha cảm động trước tình gắn bó
Con dành cho vạn dặm quê nhà
Cha chỉ, với vốn người đã sống
Tỏ cùng con vài nỗi xót xa

Cha không hỏi chỉ cần con thử
Tự nhủ lòng đất nước bao năm
Hết ngoại xâm hòa bình thống nhất
Sao người người tất tả chạy ăn

Con thử hỏi bất công đầy rẫy
Sao người người câm tiếng? Vì sao?
Bởi tất cả những người cất tiếng
Bị đọa đầy ngục tối tù lao

Con nói sẽ hô hào dân chủ
Đòi tự do bình đẳng nhân quyền
Tôn giáo phải thuộc về tôn giáo
Và ý dân là ý từ thiên

Cha hãnh diện con cùng lý tưởng
Chỉ khuyên con bảo trọng hình hài
Bọn quyền thế sợ nhìn sự thật
Lấy bạo hành che khiếp nhược thôi

Khi con về sẽ điếc tai nghe
Những con vẹt nhai khẩu hiệu vè
Hãy đi vào đường cong ngõ tối
Nghe tiếng dân mới thật não nề

Khi con về sẽ thấy quê hương
Một chợ trời buôn bán phấn hương
Hãy xót thương nhưng đừng hổ thẹn
Hỏi xem ai bắt họ đoạn trường?

Khi con về sẽ được khuyên răn
Chỉ tham quan chỉ gặp người thân
Hãy nói tốt xin đừng nói xấu
Dẫu có bao ứ nghẹn trong lòng

Con sẽ nghe trăm lời phủ dụ
Hãy xét suy lòng dạ con người
Xứ luật rừng bàn tay kẻ mạnh
Ngửa hôm nay và lật ngày mai

Nếu con muốn đem tài góp sức
Cho tương lai đất nước phú cường
Nhìn đám cháy nhớ đừng chữa ngọn
Con hãy đào tận gốc nhiễu nhương

Con đã chọn con đường tranh đấu
Cứ vững tin chướng ngại không sờn
Hãy tiếp lửa cho từng thế hệ
Đợi chờ giờ lịch sử điểm trang

Trang Châu
2006

Advertisements