An Vị Phật Trong Vườn

 

Tượng Phật an vị bồ đề
Em đi đâu cũng trở về Nam Mô!

Ba ngàn biển, một hư vô
May còn chỗ tựa gốc bồ đề xanh!
Cây cho em cảnh rất tình
Phật cho em thấy cái hình thế gian:
Từ sinh, lão, bệnh rồi tàn
Đời vui vì có Niết Bàn để mơ!
Mai sau… chắc vẫn bao giờ
Tâm hồn nhiên trải trước tờ giấy Kinh…

Hôm nay ở giữa vườn mình
Phật an vị nhắc lại nghìn năm xưa
Phật giàu có sắp là Vua
Mà từ bỏ được, ta chờ đợi chi?

Nam mô a di
Nam mô a di đà Phật!

Trần Vấn Lệ

Advertisements