Chỉ Hận Tình Yêu Chưa Nở Hoa

Image result for sad drinking
Nguồn: Internet

Ờ ngươi với ta thì cũng / hai đứa bên trời gặp bữa nay. Nâng cốc lên đi… ngang tới mắt, đổ vào miệng uống! Uống cho say!

Ta say ngươi tỉnh coi sao được? Rượu sẻ chia từng chút đắng cay. Ta với ngươi chia thời quá khứ, chia thời hiện tại… Bỏ tương lai!

Một mai, mai mốt là mai một, sỏi đá khi không cũng ngậm ngùi? Đá sỏi cần nhau là chuyện nó, Trịnh Công Sơn viết nhạc cho vui!

Mấy đời đá sỏi mà tri kỷ? Những thứ vô ngôn dám lộng hành? Những thứ vô tri… là xác chết. Mình rồi cũng thế! Hãy quên đi!

Bốn vùng Chiến Thuật, ta ngươi đã, ghé bước chân rồi… đều bại binh. Năm, bảy năm tù: coi nghỉ mát. Vùng năm Chiến Thuật, tạm đinh ninh…

Dù mình tới đó không ai tiễn, rượu bữa nay là đã trối trăng! Ngươi ạ, uống thêm và uống tiếp, bác tài tay lái cứ phăng phăng…

Ta với ngươi khi tỉnh giấc nồng, thằng đi về Bắc, đứa về Đông. Bốn phương rốt cuộc còn hai hướng – sinh, tử – đành như chuyện đã xong!

Thằng lính chết đi là hết nợ. Ai nằm với nó nguyện ba sinh? Thề cùng sống chết, kia, còn bỏ! Thôi! Chuyện đời như… một chuyện tình!

Đừng nghĩ phùng thời hay bất cập. Mình sinh trong thuở chiến chinh mà! Mình yêu trong thuở yêu và chết… chỉ hận: Tình Yêu Chưa Nở Hoa!

Trần Vấn Lệ

Advertisements