Tập thơ Ở Chi Xa Xa Mút Chỉ Chân Trời của Nhà Thơ Trần Vấn Lệ

Nguyệt Mai vừa nhận được:
Ở CHI XA MÚT CHỈ CHÂN TRỜI
thơ Trần Vấn Lệ

Lotus Media xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ.
Bìa và trình bày: Uyên Nguyên
ISBN: 978-1545498095
© Tác giả và Lotus Media giữ bản quyền, 2017

Chân thành cám ơn Nhà Thơ Trần Vấn Lệ và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Các bạn có thể mua sách qua link Amazon ở đây.

Advertisements