Mây Vừa Trôi Qua

Nguyệt Mai vừa nhận được:
MÂY VỪA TRÔI QUA
Viên Chiếu
Nhà xuất bản Hồng Đức (2016)với Lời giới thiệu của Sư Cô Như Đức:

Tự ngàn xưa con người sống giữa thiên nhiên, tìm cách thích ứng hòa hợp để giữa mình và vũ trụ vận hành đồng bộ. Nhờ vậy có lẽ cuộc sống trở nên dễ chịu, đáng hân thưởng mỗi ngày.
Gặp gỡ và tiễn biệt có gì để nói không? Dẫn một câu thơ đời Trần:

Khách về Tăng chẳng nói
Hoa thông rụng ngát vườn

Đó là đề từ cho tập sách này.

Như Đức
(cuối năm Bính Thân)

Chân thành cảm ơn nhà văn Cam Li chuyển giúp và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Advertisements