[tiếp] vài đoạn ghi. ngắn*

Tĩnh vật hoa
sơn dầu trên canvas
đinhcường

xuân đã về**
xuân
đã về
gió mùa
tung
cánh thiệp

du yên
là bước thật lành
phải duyên là ngộ
chút tình
tri âm

mưa
ướt trang sách vàng
nhớ khi
trời
bắt nắng

rồi từng cây số từng cây số
ngẫu nhiên hoa lá đẹp phương trình
một giọt sương xanh vừa ngả giá
ngập ngừng đeo vẻ ngọc tánh linh

làm sao
xanh vỏ
tỏ lòng
cứ là ngọc đá
nghe tâm trường hằng

mai. của trăng non
sáng trời chớm mọc
sao của đầu hôm
rạng vào chân tóc

là giọt
hay là hạt
nước mắt
hỏi bụi
thay lời

sao che vừa nhật nguyệt
sáng một cõi huyền không
bút văn lừng trận đất
hương mạ ngát đòng đòng

mạch lá
nằm trong thu vàng
mầu thênh thang
với
bạt ngàn sơn ca

xa phương
bắc một nhịp cầu
đóa văn liền với
sắc
mầu
hoa tranh

quỳnh đã thơm rồi***
môi nâu
như lai hằng sáng
nhiệm mầu
chân tâm

ánh sáng qua khúc xạ
rỏ xuống mầu quang chơn
tay thơ rờ tay cọ
vẽ dung nhan rập rờn

rồi đứng yên
đứng
nghiêm
mắt nhắm lại bích nào
đứng nghiêm một thế chào
huyền hồ
chương
rất
mực

hoàng xuân sơn
tháng tư 2017

*chữ dùng, Đinh Cường
**nhạc, Minh Kỳ
***ca khúc, Trịnh Công Sơn

Advertisements