Tiếng Chuông Chùa

Thơ và hát: Nguyễn Thị Ngọc Vân
Nhạc: Vĩnh Điện

Advertisements