Tôi Ngó Ra Cây Mận

Image result for sông hương
Sông Hương – Huế (Nguồn: Internet)

Chị tôi là dâu trưởng, theo chồng ở khá xa, lâu lâu mới về nhà ở chơi vài ba bữa…

Chị theo chồng, đã nhớ; về rồi đi, nhớ thêm. Chị nói Chị thương em mà càng ngày thưa thớt!

Chị có con càng lợt cái tình với cố hương. Ba Mạ nói, nghe buồn: “Sinh con gái là mất!”.

Ba Mạ nói như thật, mà thật vậy, đúng không? Con gái ai sang sông… mấy ai về đò ngược!

Ngôi nhà sau và trước vắng Chị thấy buồn tênh. Tôi ước mình lớn nhanh đi tìm người bạn gái…

… rước về nhà ở mãi cho Ba Mạ vui lòng! Chị đã đi theo chồng, chắc chắn em có vợ…

Ở đời ai cũng nợ, hèn chi có chữ Duyên! Nợ và Duyên, gánh phiền, quên đi, lòng nhẹ hẫng?

Tôi ngó ra cây mận, cây mận đang đơm bông. Ngó sang bên kia sông, ai dâu nhà tôi nhỉ?

Đã qua hai Thế Kỷ, con sông nước chảy hoài. Hình như tôi thương ai mà ai nào có biết!

Con sông trôi biền biệt. Lục bình trôi theo sông. Nhà tôi ở hướng Đông, trăng thôn Đoài bàng bạc…

Trần Vấn Lệ

Advertisements