Đừng Hỏi

Nhạc: Nguyễn Tuấn
Lời Thơ: Lê Thị Hàn
Trình bày: Diệu Hiền và Ngọc Quy

Advertisements