30 tháng tư. nhớ nguệch ngoạc

Related image
Sông Hương – Nguồn: Internet

mặt trời phương nam thơm đất sống*
bên này sông nơi tôi lớn lên
chùm keo xanh nở ra bông gió
thổi rợp hương giang một bến hiền

em bên kia sông đài phượng các
tóc chia. ngôi rẽ giữa. yên hàng
tôi nghe một vì sao chúm chím
duyên cười theo mỗi chuyến đò ngang

thêm tôi. tuổi. cù tôi đi xa
chiếc nón quai nghiêng ở lại nhà
phương nam chết dấp màu đất lịch
sóng hiểm xuân thu đáy tị hà

bốn mươi hai năm cột mốc đeo
hôm nay lạnh. nóc câm xuân sớm
cái rác bay đi mấy lượng triều

hoàng xuân sơn
sáng 30 tháng tư năm 2017

*ý nguyễn đức tùng

Advertisements