Giới Thiệu sách KẺ ÂM LỊCH – tập truyện ngắn của Hồ Đình Nghiêm

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

KẺ ÂM LỊCH

Truyện ngắn

HỒ ĐÌNH NGHIÊM

Mấy dòng tâm sự của tác giả:

Đã mười hai năm Dương lịch lặng lẽ sang trang
Tháng Tư năm nay cuốn sách thứ 5 “Kẻ Âm Lịch” hiện về
Chụp lại tấm bìa như khoe của
Gạo châu củi quế ai mặn nồng!
Lotus Media xuất bản Amazon vừa lên kệ
Cám ơn Trần Triết Uyên Nguyên chí tình lo toan
Hồ Đình Nghiêm sẽ ghi tặng văn hữu nay mai vậy.

Liên lạc với tác giả:
hodinhnghiem@hotmail.com