Khách


Thuyền trên sông Gia Hội
Phan Ngọc Minh vẽ

 

Sông trắng chiều xa mòn mỏi
đò nghiêng tâm khách giữa dòng
nước vỗ mạn thuyền đau nhói
từng khúc từng khúc rêu rong

ai bảo quay về khi gió
đã mang hương ảo đi rồi
nhà xưa hóa vàng theo ngõ
tre già mấy bụi đơn côi

như tuổi người chưa kịp lớn
đã bứt son trẻ qua đời
măng tơ nõn hồng nguyên đán
túi khôn đâu mở rộng trời

cánh nữ buồn khuê xếp lại
bưởi đèo thân cũ duyên cau
băng phiến mòn lưu ly ngọc
còn thương tâm gỗ tị đào

khách ở đâu về lạ mặt
muôn nghìn năm trước xương da
mấn tóc bay lòa ngấn thủy
nhìn nhau ngờ ngợ chăng là ?

Hoàng Xuân Sơn
23 . avril . 2007

Advertisements