Hàng Hàng Lục Bát

Related image
Long Alley by Leonid Afremov

Chiều nay là chiều Thứ Năm
Em chưa đi, đợi tối Rằm, phải không?

Ôi chao hai má em hồng
Ước chi là gió anh bồng em bay
Mình bay vào những đám mây
Để em còn thấy trăng ngày hôm sau…
Lạy Trời ngày chớ trôi mau
Đêm nay trăng lặn người chào người xa…
Dùng dằng mấy, cũng ngày qua
Thứ Năm rồi Thứ Sáu, ta nhớ mình!
Nhớ xưa Lý Bạch thất tình
Quý Phi vắng, cái giường nhìn… hoang vu!

Sáng mai trời chắc sương mù?
Trời ơi tôi chết, em từ giã tôi…


Trần Vấn Lệ

Advertisements