Giới Thiệu Sách: Lang Thang Nghìn Dặm – tản văn của Nguyễn Thị Khánh Minh

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

LANG THANG NGHÌN DẶM

Tập tản văn của
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Gồm những bài viết của Nguyễn Thị Khánh Minh
về nét đẹp trong văn chương/nghệ thuật của 26 tác giả:
Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Phương Châu, Đinh Cường,
Phạm Thu Dung, Hoàng Duy, Khuất Đẩu, Nguyễn Tiến Đức, Phan Tấn Hải, Nguyễn Quang Hiện,
Nguyễn Âu Hồng, Tuấn Khanh, Lữ Kiều, Du Tử Lê, Nguyên Minh, Đỗ Hồng Ngọc,
Nguyễn Đức Cường, Lữ Quỳnh, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thiệp, Nguyễn Hồi Thủ,
Vũ Hoàng Thư, Trịnh Y Thư, Lê Giang Trần, Thu Vàng, Nguyễn Lương Vỵ.

Sách dày 326 trang – Nhà xuất bản SỐNG – California, tháng 4.2017
với lời bạt của Trần Thị Nguyệt Mai
tranh bìa: Đinh Trường Chinh
phụ bản: Đinh Cường, Du Tử Lê, Lữ Kiều
thiết kế bìa: Nguyễn Lương Vỵ & Lê Giang Trần
dàn trang: Lê Giang Trần.

Sách có bán trên amazon.com với giá 20 USD

Liên lạc với nhà xuất bản:
nhaxuatbansong@gmail.com

Liên lạc với tác giả:
khanhnguyenm@yahoo.com

Advertisements