THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch và bình thơ

Sách dày 220 trang, khổ 5.5×8.5 inches

NXB Q&P – Sống, California, kết hợp với Công ty Amazon
in và phát hành toàn cầu tháng 04.2017

Giá bìa: $18 USD

Độc giả và bằng hữu muốn có chữ ký của dịch giả, xin gửi check (ghi tên VY NGUYEN)
$20 USD (giá bìa + 2USD cước phí bưu điện) theo địa chỉ:

VY NGUYEN
14352 Beach Blvd, SPC 6
Westminster, CA 92683-4546

Advertisements