ly hương

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

đổ òa lên thúng cây
những con chó xa bầy
lửa giắt trong vành nón
buổi chiều rơm rạ bay
đồng cò lả cái rác
trong hang tí ngọ gầy
con chuồn chuồn bắt bóng
chiếc khăn bàn ô vuông
người về theo kẽ dọc
nhành hoa giú trên đồi
cây vữa ra mùi trái
chắn đường vào hương xưa
chiếc đinh ghim thủng túi
giang hồ lếch thếch mây
một nạm ho phổi bụi
xương rít róng qua ngày

hoàng xuân sơn
23 fév. 2017

Advertisements