Tình Yêu Hay Giấc Mơ

Image result for hình ảnh chim quyên
Nguồn: Internet

Có con chim thật lạ đậu trên nhành cây soan, ban đầu tôi tưởng lá, nhìn kỹ là chim Quyên…

Con chim Quyên làm duyên hót tiếng chào buổi sáng, ban đầu tôi tưởng bạn vừa dừng bước trước nhà…

Tôi hái một nhành hoa đáp tạ lại tiếng hót. Tiếng hót nghe rất ngọt, tạ tình em – hoa xinh!

Tôi nghĩ tiếp, giật mình, em Thần Kinh có phải nơi tôi gặp người ấy kiếp nào, nhớ không quên…

Đầu thai, chim là em sáng nay về đây, đậu? Tôi thèm được nương náu một đời tôi, được không?

Ước chi tôi được bồng vuốt em hoài lông cánh… Ước chi tôi được gánh cả trời Huế và bay…

Em đậu trên nhành cây, nhành cây soan hoa tím… tôi tưởng là kỷ niệm hiện về trong bình minh!

Tôi tưởng rồi giật mình: Vầng trăng mai là mắt của em đang chớp chớp, của em đang long lanh…

Em ơi con chim xanh ai đặt tên Quyên vậy? Tôi đang được nhìn thấy Tình Yêu hay Giấc Mơ?

Tôi làm xong bài thơ nhìn con sông chao động, nhớ thuyền ai rẽ sóng sang bên bờ bên kia…

Trần Vấn Lệ

Advertisements