Thu Vàng và Lệ Đá Xanh

THU VÀNG
Duyên vẽ 4/2017

Thân mời các bạn nghe Thu Vàng hát Lệ Đá Xanh trong CD “Vọng Ngày Xanh” vừa mới phát hành.
Các bạn có thể mua CD này bằng cách liên lạc trực tiếp với Thu ở địa chỉ email:
nguyenthuvang@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/0B4L6oJYlUIW9TjhaZGpobFdUcEU/view

Lệ là những viên đá xanh, tim rũ rượi. . . Càng nghe Thu hát càng rã rượi. Amazing!
(nhà thơ Hoàng Xuân Sơn)

Hôm nay thứ bảy, nói như anh HXS, tĩnh tâm để nghe lời Suối hát. Thật tuyệt diệu Thu Vàng ạ.
(nhà văn Vũ Hoàng Thư)

(trích từ email trong tháng 4/2017)

Advertisements