KIỆT. il était une fois

Kiệt Tấn
Ngọc Dũng vẽ năm 1966

 

thúy nan không thời xanh
vòng quay đời lặng lẽ

Uống cạn tinh đời
khật khừ hoan trinh bọ ngựa
tay loạn quơ hớt nhào thinh không
đổ xuống thân nồng a – ha – ha
tìnhyêutìnhyêu lải nhải yêu tình
nổ tung trái phá

nếm tuổi vườn hoa tranh
mù trễ xuống vai điếng lời
nuốt bụm miệng run tay lần khúc
áo thơm tình bóc vỏ
cuộc sống kéo màn thiên thể
mờ con mắt sao nhương
luân hồi bày ra thế sự
thẳm đen . ôi !!!
đóa thược dược nhiệm mầu

sóng lan dần độ non yếu
chồm ngất đại dương bão cộng trừ

năm thần vào cửa viện nhánh biển xõa tóc chân đất lờ cờ em
đêm tay mơn dỗ ôm cỏ tuyết
lêlêlêlêlêlê
mộng mị tru gào
ăn trớt hiện thực con mắt đỏ tròng
uống một lần đập vỡ chai
và khóc trẻ nít

hôn một lần tay thiếu phụ
là hôn suốt một đời
sương khuê

Hoàng Xuân Sơn
27 . dec . 2006

Advertisements