Vườn Mai Nắng Hạ

Image result for beautiful butterflies
Nguồn: Internet

Nắng rủ rê năm chú bướm vàng
Bay vào vườn Hạ nắng mênh mang
Gió bay theo với làm con gái
Bay sánh đôi theo mỗi bước chàng…

Năm chú bướm vàng bay cách điệu
Bồng phiêu như vệt khói lang thang
Nhìn xa cứ tưởng tà Xuân phất
Cái ảnh hình mây mây sang ngang…

Năm chú bướm và năm thím bướm
Từng đôi cộng lại đủ mười thương
Vườn che đâu một lòng ai nhớ
Cho chớp mi kìa đôi mắt nhung…

Hoa dậy hương nồng trong nắng sớm
Hương lùa theo gió khắp hành lang
Cái gì tưởng cũng thành như thật
Gió thoảng ngờ ai nói với nàng:

Anh làm nắng nhé em làm bướm
Vườn Hạ em phơi áo lụa vàng
Anh cắm cây sào sông bến đợi
Con thuyền em chở nắng mùa Xuân!

Trần Vấn Lệ

Advertisements