đọc lại thanh tâm tuyền qua EE

Chân dung Thanh Tâm Tuyền
sơn dầu trên giấy
Đinh Cường 2006

lớn. lớn dậy mãi thi sĩ
rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu
cháy than đen. rễ                         gấu
mũi tên xé gió. và tuyết
và huyệt lá
chôn những bài thơ

đăm đắm mắt. đăm đăm khói
nheo mơ về cuống phổi. tà lung
rậm hít bóng mặt trời. sau lưng gụ
búng miệng khạc. đêm gập trời
xuống gối

đóm máu nhòe sao
chiếu trăng                     cờn cợn
nhà xanh treo nóc. vườn. miếu đình
chùa khảm cong               viền
ngón tay móc chùm hậu diện
khuôn mặt nữ. khánh tận điềm nhiên

những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay
tang mít. trống
hưhư

phải thì thào                     suối
bàn chân. kìa. bàn chân nõn da
cái trắng nào cũng nhờn nhợn
pha xanh. mắt hoắm sâu

đừng nhìn như thể. tôi. đã chết
thi sĩ đã hết
thời
làm thơ

HoàngXuânSơn
2 janvier 2013

Advertisements