ngáp vặt

Image result for poetry painting
Nguồn: Internet

đêm vang một bóng
giũ tờ mây sa
đóa thân tồn liệt
chín tới sương già
nằm nghe nhịp lỏi
cận đời xông pha

thơ phát tán rằng là không chủ động
bị đường kim sổ chỉ tháo ra ngoài
thơ úng thủy thiệt ra quần không đáy
tự trần truồng chưa đặng vẻ khoan thai

ý là kẹt giỏ
câu cú bỏ ngõ
chữ tọt vô buồng
hàm ơn thụ giới

chọt chọt. ngứa. trong họng
ngoài trời. sương. dâng dâng
một buổi chiều kiên định
đứng. đi. chẳng phải nằm

hoàng xuân sơn
ngày sáu tháng ba mười bảy

Advertisements