Giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 74 – tháng 4/2017

Nguyệt Mai vừa nhận được:

THƯ QUÁN BẢN THẢO 74
Tháng 4.2017

Chủ đề:
BÁO SINH VIÊN
& NGUYỆT SAN TÌNH THƯƠNG

Chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số báo trên cả tuyệt vời về hình thức lẫn nội dung, một tài liệu văn học rất hiếm quý. Bỏ qua rất uổng!

Thư Quán Bản Thảo số 74 mặt trước

SỐNG VÀ VIẾT:
Trần Hoài Thư • Phạm Văn Nhàn • Phan Ni Tấn • Huyền Chiêu

PHẦN CHỦ ĐỀ:
Đỗ Hữu Tước • Ngô Thế Vinh • Trang Châu • Bùi Khiết
Vũ Thiện Đạm • Trần Xuân Ninh • Đỗ Hồng Ngọc • Đỗ Nghê
Nguyễn Vy Khanh • Trần Hoài Thư • Trần Xuân Dũng • Phạm Đình Vy

THƠ VĂN TRÍCH TỪ NGUYỆT SAN TÌNH THƯƠNG:
Nàng Lai • Phạm Ngọc Lân • Trang Châu • Bùi Thế
Phan Huy • Mộng Lân • Chu Tân • Trần Huyền Thoại
Trần Văn Bảng • Yên Thảo • Phương Tuấn • Marie Noel – Hoàng Vũ
Hoàng Thị Thủy Tiên • Hoàng Đình Huy Quan • Nguyễn Phương Loan

TRANG BẰNG HỮU:
Nguyễn Thị Hải Hà • Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Phạm Văn Nhàn • Đào Anh Dũng • Nguyễn Âu Hồng
Đức Phổ • Vô Biên • Nguyễn Thị Liên Tâm • Tô Thẩm Huy
Lê Văn Trung • Từ Hoài Tấn • Cái Trọng Ty • Lê Ký Thương

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI:
Trần Hoài Thư giới thiệu bộ sách
VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975
của Nguyễn Vy Khanh

Muốn có TQBT 74, vui lòng liên lạc
với nhà văn Trần Hoài Thư

Tòa soạn:
719 Coolidge Street
Plainfield, NJ 07062

Email: tranhoaithu16@gmail.com

Advertisement