Em Về

Image result for rainy day painting
Rainy Day (oil painting) by Stanislav Sidorov

hạ vàng hạ vàng nắng
chiều qua chiều qua mau
đường quạnh đường quạnh vắng
ngõ đón ngõ đón chào

tà áo tà áo trắng
vờn lao vờn lao xao
trời im trời im ắng
én vù én vù cao

đường hiu đường hiu gió
lá xạc lá xạc xào
gót son gót son nhỏ
bước về bước về mau

sông tĩnh sông tĩnh lặng
dòng nao dòng nao nao
chuông chùa chuông chùa vắng
mưa rạt mưa rạt rào

trúc thưa trúc thưa vắng
gió thổi gió thổi ào
đường không đường không nắng
Chiều nôn chiều nôn nao

mây chìm mây chìm lặng
trời mưa trời mưa rào
giọt trĩu giọt trĩu nặng
em về em về mau

ngày phai ngày phai màu
chiều xanh chiều xanh xao
trời mưa trời mưa nặng
em về em về mau

trời mưa trời mưa nặng
em về em về mau
em về em về mau

Kiệt Tấn
Bagnolet, đầu xuân 2009

(trích trong “Lục Bát Điên và Thơ Rời”)

—–

Chân thành cám ơn chị Huyền Chiêu đã đánh máy và giới thiệu.

Advertisements