biết ơn


The crow leaving autumn tree. Source: Internet

 

chạm tay vào quá khứ
buồn
chợt nghe quỷ biện
lời tuôn ướt lời
ô hay
đứng ở sao trời
mà dang hí lộng
ngàn khơi bão cuồng
bây giờ chiều
khánh tận chuông
đêm khua mõ tịch
mấy tuồng tích
xưa

khóe môi. và cánh quyển
đùa
cho cười vỡ hạt
vào du phiếm đầy
giờ chừ
quá điệu thu tay
biết ơn ngọn gió
thổi bay tình trần

hoàngxuânsơn
tháng năm mười hai

Advertisements